Dịch vụ đăng ký tên miền
Tên miền là 1 định danh duy nhất được đăng ký bởi cá nhân hoặc tổ chức dùng để thiết lập 1 trang website trên internet. Hiểu một cách đơn giản tên miền là địa chỉ của website của bạn trên internet, giống như địa chỉ nhà của bạn ở ngoài đời thực. Ví dụ : microsoft.com, viettel.vn được gọi là tên miền.
Tên miền có nhiều loại như tên miền chung .COM, .NET, .ORG, tên miền quốc gia như .COM.VN, .VN, .NET.VN, tên miền chính phủ như .GOV.VN, tên miền giáo dục như .EDU, .EDU.VN và nhiều loại tên miền khác nhau.
Tên miền đối 1 với doanh nghiệp có 1 giá trị hết sức to lớn và nó là thương hiệu của doanh nghiệp. Việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu đi cùng với việc đăng ký và chọn những tên miền theo đúng thương hiệu của doanh nghiệp. Cùng với đó là việc sở hữu những tên miền đẹp được nhiều người biết đến sẽ đem lại giá trị về mặt hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp, nâng tầm cho doanh nghiệp.
Bảng giá tên miền quốc tế Bảng giá tên miền quốc tế
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.net Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.org Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.biz Miễn phí 260.000 VNĐ/năm
.info Miễn phí 260.000 VNĐ/năm

Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì Ghi chú
.com.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.net.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.biz.vn 350.000 đồng 350.000 đồng/năm
.info.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm
.org.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm
.gov.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm *
.name.vn 450.000 đồng 480.000 đồng/năm **
.edu.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm **
.health.vn 200.000 đồng 200.000 đồng/năm **
.vn 350.000 đồng 480.000 đồng/năm ***

Ghi chú:
   Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia
   * Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.
   ** Đã được phép cấp cho cá nhân
   *** Đã được phép cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức
Giá trên có thể thay đổi theo thời điểm
  
Bạn quan tâm ?
Để có thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm dịch vụ này, hãy liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn !
0987.765.001
Chat
Email
 
ID="txtMessageContent" SkinID="TextBox" Font-Size="12px" Width="360px" runat="server" Height="40px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> </td> <td> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtMessageContent" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator></td> </tr> <tr> <td valign="middle" style="padding-top: 4px" width ="400px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> <tr> <td width="84px"> <asp:TextBox ID="txtSecurityCode" SkinID="TextBox" Width="160px" runat="server"></asp:TextBox> </td> <td align="left" style ="padding-left:4px;"> <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl="GetCapCha.ashx" /> </td> </tr> </table> </td> <td> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtSecurityCode" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 8px" width="400px"> <asp:Button runat="server" ID="btnContact" ValidationGroup="Contact" SkinID="SaveButtonDialog" OnClick="btnContact_Click" Text="" /> <input type="reset" class="SaveButtonDialog" value="<%= Resources.Resource.Reset%>" /> <asp:CustomValidator ID="ValidLogin" runat="server" Display="Dynamic" OnServerValidate="Contact_ServerValidate" ValidationGroup="Contact" ErrorMessage="Error message"></asp:CustomValidator> </td> <td> &nbsp;</td> </tr> </table> </asp:Panel> <asp:Panel ID="pnlSuccess" runat="server"> <table cellpadding="20" cellspacing="3" border="0" width="100%"> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_MessageHasSend %> </td> </tr> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_Thanks %> </td> </tr> </table> </asp:Panel> </td> </tr> </table> </div>
Số lượt truy cập
Khách đang online: 2
Truy cập tháng này: 1.226
Truy cập tháng trước: 1.981