Giới thiệu phần mềm Quản Lý Nhân Sự

GIỚI THIỆU

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

CHẤM CÔNG – TIỀN LƯƠNG

                 

Kính gửi : Quý Công ty

 

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng sự phát triển của Chúng tôi trong thời gian qua. Kính chúc Quý khách hàng ngày một phát triển và gặt hái nhiều thành công mới công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Phần mềm Quản lý Nhân sự Chấm công – Tiền lương (Friendly Human) được xây dựng dựa trên tiêu chí: dễ sử dụng, nhanh và chính xác trong công tác quản lý nhân sự chấm công và tiền lương. Tổ chức phần mềm bao gồm các phân hệ sau:

 

I. Các phần hành chức năng trên phần mềm

1.      Quản lý nhân sự:

o    Hồ sơ nhân viên

o    Quản lý quyết định

o    Quản lý khen thưởng - kỷ luật/

o    Điều chuyển công tác

o    Hợp đồng lao động

o    Hợp đồng trách nhiệm

o    Thôi việc/ biến động nhân sự

o    Quản lý thuế thu nhập cá nhân

 

2.      Quản lý chấm công:

o    Chấm công tự động từ thiết bị

o    Chấm công bằng tay

o    Chấm công khen thưởng – kỷ luật

o    Chấm công lương phụ trội

o    Chấm công lương trực tiếp

 

3.      Quản lý lương:

o    Lương gián tiếp

o    Lương doanh thu

 

4.     Phân hệ mở rộng:

o    Quản lý tuyển dụng:

§  Hồ sơ ứng viên

§  Đề thi tuyển dụng

o    Quản lý đào tạo

§  Theo dõi đào tạo

§  Cam kết đào tạo

o    Đánh giá bình xét

§   Đánh giá nhân viên

§   Cập nhật đánh giá nhân viên

o    Quản lý chế độ chính sách

§   Chế độ cho nhân viên

§   Quản lý thẻ BHXH – BHYT – BHTN

 

5.      Báo cáo:

o    Báo cáo tuyển dụng

o    Báo cáo đào tạo

o    Báo cáo hợp đồng lao động

o    Báo cáo chế độ chính sách

o    Báo cáo nhân sự

o    Báo cáo khen thưởng kỷ luật

o    Báo cáo tổng hợp bình xét

o    Báo cáo tăng giảm nhân sự

o    Báo cáo Chấm công

o    Báo cáo lương

o    Báo áo thuế thu nhập cá nhân

o    Báo cáo lương tháng 13

o    Báo cáo chấm công giờ phụ trội

o    Báo cáo thưởng lễ liên hoan

o    Báo cáo tiện ích sinh nhật

o    Báo cáo theo dõi nghỉ phép

 

  
Bạn quan tâm ?
Để có thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm dịch vụ này, hãy liên hệ đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn !
0987.765.001
Chat
Email
 
ID="txtMessageContent" SkinID="TextBox" Font-Size="12px" Width="360px" runat="server" Height="40px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> </td> <td> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="txtMessageContent" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator></td> </tr> <tr> <td valign="middle" style="padding-top: 4px" width ="400px"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> <tr> <td width="84px"> <asp:TextBox ID="txtSecurityCode" SkinID="TextBox" Width="160px" runat="server"></asp:TextBox> </td> <td align="left" style ="padding-left:4px;"> <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl="GetCapCha.ashx" /> </td> </tr> </table> </td> <td> <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="txtSecurityCode" ValidationGroup="Contact" Display="Dynamic">&nbsp;*</asp:RequiredFieldValidator> </td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 8px" width="400px"> <asp:Button runat="server" ID="btnContact" ValidationGroup="Contact" SkinID="SaveButtonDialog" OnClick="btnContact_Click" Text="" /> <input type="reset" class="SaveButtonDialog" value="<%= Resources.Resource.Reset%>" /> <asp:CustomValidator ID="ValidLogin" runat="server" Display="Dynamic" OnServerValidate="Contact_ServerValidate" ValidationGroup="Contact" ErrorMessage="Error message"></asp:CustomValidator> </td> <td> &nbsp;</td> </tr> </table> </asp:Panel> <asp:Panel ID="pnlSuccess" runat="server"> <table cellpadding="20" cellspacing="3" border="0" width="100%"> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_MessageHasSend %> </td> </tr> <tr> <td align="center" class="ProductName" style="padding-top: 14px"> <%= Resources.Resource.Contact_Thanks %> </td> </tr> </table> </asp:Panel> </td> </tr> </table> </div>
Số lượt truy cập
Khách đang online: 9
Truy cập tháng này: 450
Truy cập tháng trước: 2.199