Cập nhật dữ liệu đồng loạt.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhập liệu đồng loạt với thời gian nhanh nhất và chính xác nhất cho nguồn dữ liệu của bạn.
Từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào, chúng tôi sẽ tinh chỉnh, xử lý và cập nhật vào hệ thống Database của quý khách. Bao gồm Excel file, Microsoft SQL Server 2005/2008, My SLQ, Oracle, Access, Foxpor...
Nhận cập nhật hình ảnh, mô tả chi tiết sản phẩm quảng quá thương hiệu,...đi kèm với dịch vụ thiết kế phát triển website. Chúng tôi cung cấp trọn gói cho quý khách hàng webiste hoàn chỉnh và cá thiết kế lẫn nội dung.
Cập nhật chứng từ kế toán, bán hàng, dữ liệu thống kê cho các hệ thống phần mềm ERP, kế toán, quản lý kinh doanh, CRM,...
Dữ liệu đầu của bạn có thể là chữ trên giấy, hoặc file Excel hoặc file CVS. Chúng tôi sẽ xử lý, cập nhật và kết xuất file kết quả theo đúng format yêu cầu.
Số lượt truy cập
Khách đang online: 6
Truy cập tháng này: 473
Truy cập tháng trước: 2.199