Lỗi file hồ sơ người dùng là vấn đề rất khó chịu trong Windows . Khi đưa mật khẩu và bấm Enter bạn sẽ gặp thông báo lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded” .
Nếu in quá nhiều tài liệu trên một máy in sẽ dễ gây ra tình trạng tràn bộ nhớ, dẫn đến việc không thể tiếp tục in ấn. Công cụ sau sẽ giúp xóa dữ liệu nằm trong “cache” máy in để nó hoạt động trở lại bình thường.
Khi vào Control Panel> Region and Languages > Region and Languages->Tab Advanced > Select Vietnamese để chọn ngôn ngữ tiếng Việt cho phần mềm Exact, xuất hiện thông báo lỗi: "setup was unable to install the chosen locale. Please contact your system administrator".
Số lượt truy cập
Khách đang online: 7
Truy cập tháng này: 485
Truy cập tháng trước: 2.199