Friendly Accounting

Bảng giá phần mềm kế toán

Xem giới thiệu
...
Basic

199k

Tháng
 • Phần mềm 1 người dùng
 • Đầy đủ các phân hệ
 • Hỗ trợ cài đặt & hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua điện thoại & Email
 •  
Đăng ký ngay
...
Standard

399k

Tháng
 • Phần mềm 3 người dùng
 • Đầy đủ các phân hệ
 • Hỗ trợ cài đặt & hướng dẫn
 • Hỗ trợ qua điện thoại & Email
 •  
Đăng ký ngay
...
Professional

599k

Tháng
 • Không giới hạn người dùng
 • Đầy đủ các phân hệ
 • Hỗ trợ cài đặt & hướng dẫn
 • Hỗ trợ dữ liệu báo cáo kế toán
 • Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu
Đăng ký ngay