2017-2023

Dự án thực hiện

Quy trình làm việc

Phát triển phần mềm

...
... 01
Khảo sát phân tích thiết kế

Đây là khâu quan trọng nhất Chúng tôi sẽ làm rõ các yêu cầu của doanh nghiệp và số hóa quy trình trên máy tính đạt được sự đồng ý hài lòng của khách hàng.

... 02
Lập trình & Thử nghiệm

Lập trình và triển khai thử nghiệm phần mềm, giúp khách hàng trải nghiệm thực tế khi áp dụng và hiệu chỉnh để đáp ứng đúng đủ với quy trình doanh nghiệp.

... 03
Triển khai vận hành

Với phương châm "phục vụ phục vụ và phục vụ", chúng tôi sẽ theo soát khách hàng trong quá trình triển khai vận hành thực tế. Thời gian xuyên suốt kéo dài từ 1 tháng - 12 tháng tùy vào thực tế áp dụng.

-->